Przedsiębiorsto Techniczno-Usługowe "ELEKTRA" Sp. z o.o.
ul. Wojciechowska 7K
20-704 Lublin

Zakres prac:

 • roboty w zakresie wewnętrznych instalacji sanitarnych (wod-kan, c.o., gaz)

 • wykonanie przyłączy kanalizacji deszczowej i przyłączy wodociągowych.

INSTAL Lublin Sp. z o.o.
ul. Lucyny Herc 9
20-328 Lublin

Zakres prac:

 • wykonanie wodociągu z rur PE,

 • wykonanie kanalizacji sanitanrej i deszczowej z rur PVC,

 • wykonanie wpustów ulicznych kanalizacji deszczowej

 • wykonanie studni z kręgów betonowych.

Przedsiębiorsto Techniczno-Usługowe "ELEKTRA" Sp. z o.o.
ul. Wojciechowska 7K
20-704 Lublin

Zakres prac:

 • roboty w zakresie wewnętrznych instalacji sanitarnych (wod-kan, c.o., gaz)

 • wykonanie przyłączy kanalizacji deszczowej i przyłączy wodociągowych.

INSTAL Lublin Sp. z o.o.
ul. Lucyny Herc 9
20-328 Lublin

Zakres prac:

 • wykonanie sieci wodociągowej z rur PE o łącznej długości 470 m w zakresie średnic 32-110 mm, wraz z zabudową hydrantów nadziemnych,

 • wykonanie sieci kanalizacyjnej sanitanrej i deszczowej z rur PVS o łacznej długości 240 m w zakresie średnic 110-200 mm wraz z zabudową przepompowni ścieków sanitarnych oraz studni betonowych z kręgów o średnicy 1200 mm.

 • wykonanie przewiertów sterowanych z rur stalowych pod torami i drogami o łącznej długości 110 m w zakresie średnic 100-250 mm.

P.W. KONBUD Jacek Końko
Turka 168a
20-258 Lublin 62
NIP 712-007-04-32
REGON 432684656

tel. 509 105 402
email: biuro@konbud-lublin.pl
www.konbud-lublin.pl

LOKALIZACJA

przejdź do mapy google