Sieci sanitarne:

 • Sieci i przyłącza wodociągowe,

 • Sieci i przyłącza gazowe,

 • Sieci i przyłącza kanalizacji sanitarnej i deszczowej,

 • Przyłącza i sieci ciepłownicze,

 • Przepompownie ścieków,

 • Separatory.

Instalacji sanitarnych:

 • instalacja wodna,

 • instalacja grzewcza,

 • instalacja kanalizacji,

 • instalacja gazowa,

 • instalacja wodociągowa przeciwpożarowa,

 • instalacja chłodnicza,

 • instalacja wentylacji,

 • instalacja klimatyzacji,

 • instalacja olejowa,

 • instalacja sprężonego powietrza.

Pozostałe:

 • systemy solarne,

 • pompy ciepła,

 • uzdatnianie wody,

 • hydrofornie.

Oferujemy również usługi sprzętem budowlanym:

 • koparki,

 • koparko-ładowarki,

 • mini-koparki.